Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Yên Thế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Cầu Gồ - huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang
Điện thoại (0204)3876353
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)