Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Y tế Thành Phố Bắc Kạn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 11 c, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02093810420
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)