Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 86- Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết
Điện thoại 0623821370
Fax 0623830685
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)