Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại tỉnh Trà Vinh xã An Quảng Hữu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ ấp chợ, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại (0294)3861132
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)