Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHÂU PHA
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Suối Tre, xã Châu pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại 02543789555
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)