Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn 1 , xã Krông Jing,huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại 02623704168
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)