Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533825491
Fax 0533825491
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)