Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 16 Ngô Quyền - phường 6 - Đà Lạt - Lâm Đồng.
Điện thoại 02633822153
Fax 02633615000
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)