Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Quân khu 3
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phường Bắc Sơn - Quận Kiến An - Thành Phố Hải Phòng
Điện thoại 02253876644
Fax 02253790892
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)