Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Km 105 - QL10 - Phường Lộc Vượng - TP Nam Định
Điện thoại 02283680806
Fax 02283680335
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)