Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 14, Trung tâm hành chính Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú, Đà Nẵng
Điện thoại 02363822479
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)