Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ đường Văn Cao, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
Điện thoại 02053810172
Fax 02053 810 759
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)