Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Vinaconsult Việt Nam
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 2 ngõ 544 Đê La Thành,Phường Giảng Võ,Quận Ba Đình,Thành phố Hà nội
Điện thoại 02432035222
Fax 02432035222
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)