Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 01, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0915532855
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)