Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công an tp Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 80 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 0694260157
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)