Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì.
Điện thoại 0989544050
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)