Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Km4 đường Nguyễn Lương Bằng, P.Việt Hòa, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203893317
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)