Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Kết
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn Bồ Lạy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn
Điện thoại 02033795600
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)