Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm xúc tiến thương mại
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 13, tổ 6, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02153926186
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)