Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 12 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0438248353
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)