Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Quận ủy Cái Răng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 306 Phạm Hùng, Phường Lê Bình, quận Cái Răng
Điện thoại 02923846931
Fax 02923847068
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)