Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Y tế huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Bản Cò Lá - Thị trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02133879366
Fax 02133879365
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)