Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung khoản vay bổ sung
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phòng 703 tòa nhá liên cơ 2, số 16 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại (024) 37286176
Fax (024) 37286175
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)