Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU LỘC NINH
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại 02713568916
Fax 02713568939
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)