Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Bá Hiến
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ UBND xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 0986718163
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)