Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Nhà A - Trung tân hành chính - Chính trị tỉnh, P Tân Phong, TP Lai Châu, T Lai Châu
Điện thoại 02133791368
Fax 02133798660
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)