Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng.Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 1 Đường Nhà Thương-Cát Dài-Lê Chân-Hải Phòng
Điện thoại 0313700436
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)