Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 215 - 217 Nguyễn văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại (028)38753773
Fax (028)54060740
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)