Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường tiểu học Nguyễn Du
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn 7, xã CưPrao, huyện M'Dắk, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại 02622465782
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)