Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại (04)37711253
Fax (04)7711276
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)