Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 114, Đồng Khởi, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 02993626100
Fax 02993626200
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)