Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy Ban Nhân Dân Xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Hưng Tiến, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 02383822207
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)