Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Nhã Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn Bãi Ban, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02043879001
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)