Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Phổ Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02083863567
Fax 02083863567
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)