Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ SỐ 02 - TRẦN PHÚ - THÀNH PHỐ TAM KỲ - TỈNH QUẢNG NAM
Điện thoại (0510)3810398
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)