Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 9
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 48A, đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM
Điện thoại 02837360527
Fax 02837360528
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)