Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Yên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tiểu khu II, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
Điện thoại 02123860236
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)