Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại 02193867241
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)