Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 11 Nguyễn Thái Học, tổ dân phố 3, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại 02633875391
Fax 02633875862
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)