Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 21/13, Quốc Lộ 53, ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02946556777
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)