Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Glei
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 175 - Hùng Vương - xã Đăk Pek - huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum
Điện thoại 02603834278
Fax 02603834278
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)