Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 68c, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 02333521123
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)