Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị Quảng NInh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long
Điện thoại 02033618893
Fax 02033618895
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)