Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban mua sắm bảo hiểm tàu thuyền Biên phòng/Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 4 Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02439333663; 518368
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)