Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ CHUẨN VIỆT
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 163 Trần Huy Liệu, p. 8, q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 02838206616
Fax 02838205515
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)