Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Điện thoại 02606277979
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)