Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường THCS Mỹ Tiến
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Điện thoại 02283810790
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)