Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Công Thương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại (04)22202303
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)