Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 479- Đường Lương Ngọc Quyến- TP. Thái Nguyên
Điện thoại 02083855125
Fax 02083851348
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)