Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN NHD NGHỆ AN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số nhà 01, hẻm 2, ngõ 55, đường Trần Tấn, xã Hưng Lộc, thành phố VInh, Nghệ An
Điện thoại 0943017561
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)